10.04.2014
Stadheim gnr.5-bnr.11 -Vik
Statkraft og Hove -Vik
Stadheim gnr.5 -Vik
Løe på Langheller - Steimslii -Vik
Utsikt frå stølsvegen Tenål-Varpet -Vik
Tenål gnr.4 -Vik
Utsikt frå stølsvegen Tenål-Varpet -Vik
Tenål gnr.4 -Vik
Bøastølen gnr.36-bnr.6 -Vik
Bøastølen gnr.36-bnr.6 -Vik
Bøastølen gnr.36-bnr.10 -Vik
Løe på Gamlaskjørvo - gnr.38-bnr1 -Vik
Løer på Lyngjaberg - gnr.36 -Vik
Bø - gnr.36-bnr. 3 -Vik
Bø - Gnr.36-bnr1 -Vik
Bø - gnr.36-bnr.6 -Vik
Løe i Fossdalen - gnr.36-bnr.9 -Vik
Teig - gnr.36-bnr.4 -Vik
06.04.2014
Utsikt mot tunet frå løa på Stakstø -Seljadalen
Nummedal gnr.9-bnr.4 sett frå løa på Stakstø -Seljadalen
Løa på Stakstø -Seljadalen
Grønsberg gnr.11 -Seljadalen
Grønsberg gnr.11 -Seljadalen
Grønsberg gnr.11 -Seljadalen
Grønsberg gnr.11-bnr.2 -Seljadalen
Sommarfjøs på Grønsberg gnr.11 -Seljadalen
Vetle Nummedal gnr.9 med Store Nummedal i bakgrunnen -Seljadalen
Nummedalsstølen gnr.8-bnr.6 -Seljadalen
Nummedalsstølen gnr.9-bnr.3 -Seljadalen
Nummedalsstølen gnr.8-bnr.5 -Seljadalen
Nummedalsstølen gnr.8-bnr.7 -Seljadalen
Nummedalsstølen -Seljadalen
Ovrisfjellet - selet til Ovri gnr.25-bnr.3 -Vikafjellet
Ovrisfjellet -Vikafjellet
10.05.2012
Nummedal gnr.8 - bnr.5 -Vik
Nummedal gnr.8 - bnr.1 -Vik
Nummedal gnr.8 - bnr.7 -Vik
Nummedal gnr.8 - bnr.6 -Vik
Nummedal gnr.8 - b nr.6 -Vik
Nummedal gnr.9 - bnr.3 -Vik
Nummedal gnr.9 - bnr.4 -Vik
Åse gnr.15 - bnr.4 -Vik
Åse gnr.15 -Vik
Stabbur på Åse gnr.15 -Vik
Stabbur på Åse gnr.15 -Vik
Nilettestova på Åse -Vik
Nilettestova på Åse -Vik
27.04.2012
Kai på Ligtvor -Vik
Kai og naust på Ligtvor -Vik
Ligtvorfjøra og Ligtvorholmen -Vik
Utsikt frå Hovland -Vangsnes
Hovland gnr.75 - bnr.2 -Vangsnes
Utsikt frå skogsveg mot tunet på Hovland -Vangsnes
Ved på Vetlestølen oppom Djuvik -Vik
Utsikt ut fjorden frå Vetlestølen -Vik
Djuvik gnr.43 -Vik
25.04.2012
Nytt hyttefelt i Nyastølslii -Vik
Nytt hyttefelt i Nystølslii -Vik
Kålsete skianlegg -Vik
Kålsete skianlegg -Vik
Kålsete - heimestøl til Brekka gnr.30 -
Kålsete -Vik
Kålsete -Vik
Kålsete -Vik
Kålsete - heimestøl til Holstad gnr.29-bnr.2 -Vik
22.04.2012
Stakstø-løa på Le gnr.54 -Arnafjord
Stakstø-løa på Le gnr.54 -Arnafjord
Fremme Le gnr.54-bnr.1,2 -Arnafjord
Fremme Le -Arnafjord
Bakkemur på Le -Arnafjord
Fremme Le med Dale i bakgrunnen -Vikafjellet
Bygningar på Le -Arnafjord
Bygningar på Le -Arnafjord
Eldhus på Le -Arnafjord
Frå tunet på Le -Arnafjord
Frå tunet på Le -Vik
Stabbur på Le -Arnafjord
Snøver på Fremme Le -Arnafjord
Løe på Ytre Le -
20.04.2012
Rosheim gnr. 33 -Vik
Rosheim -Vik
Rosheim -Vik
Rosheim -Vik
Espesete gnr.32-bnr.2 -
Espesete bnr.2 -Vik
Heimestøl til Espesete bnr.2 -Vik
Løe på Espesete -Vik
Espesete og Fjærestad -Vik
Espesete bnr.3 -Vik
Furehaug, Brennene og Fjærestad -Vik
Brekka - Myrland gnr.30-bnr.8 -Vik
Brekka og Midlang -Vik
Løe i Nyastølslii -Vik
17.04.2012
Hellane - Øvrebø gnr.58-bnr.4 -Arnafjord
Hellane - Øvrebø -Arnafjord
Løe på Hellane -Arnafjord
Bru over Dalselvi -Arnafjord
Dalsver gnr.55-bnr.1 -Arnafjord
Dalsver -Arnafjord
Hellane og vegen opp sett frå vegen til Le -Arnafjord
Hellane sett frå vegen til Le -Arnafjord
Dale sett frå vegen til Le -Arnafjord
Dale- Haugen gnr.56-bnr.1 -Arnafjord
Fellesfjøsen i Indrefjord -Arnafjord
Gråløa til Kjelven gnr.62 -Arnafjord
Raudløa til Kjelven gnr.62 -Arnafjord
16.04.2012
Utsikt mot Brennene frå Gunnarsetvegen -Vik
Brennene, Fjærestad gnr.34-bnr-4 -Vik
Øvre del av Bøadalen sett frå Gunnarsetvegen -Vik
Tistel - Vetla Tistel sett frå Gunnarsetvegen -Vik
Preststølen -Vik
Preststølen sett frå Gunnarsetvegen -Vik
Bøadalen sett frå Gunnarsetvegen -Vik
15.04.2012
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik
Ras på Prestteigen-Svolsvik -Vik